XIII Konferencja
Ochrona i Inżynieria Środowiska

„Profesor Walery Goetel – prekursor zrównoważonego rozwoju”

19 września 2022, Kraków

Organizowana przez:

  • Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Szkołę Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR

Pod patronatem:

  • J.M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Główny Patron Roku prof. Walerego Goetla

Tematyka Konferencji

Kontynuując tradycje ochrony i inżynierii środowiska zapoczątkowane przez wielkiego uczonego i patrona Szkoły Profesora Walerego Goetla zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą Ochronie i Inżynierii Środowiska. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy uczonych, praktyków i działaczy samorządowych, a także działaczy i pracowników administracji państwowej.

Mamy nadzieję, że tematyka referatów będzie uwzględniać problematykę i priorytety preferowane przez programy badawcze realizowane w ramach Unii Europejskiej.

Konferencja ma na celu wymianę informacji o badaniach, a także ich wdrożeniach w zakresie szeroko pojętej ochrony i inżynierii środowiska mieszczące się w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności proponujemy, aby obrady skupiały się na rozwoju współpracy interdyscyplinarnej ekspertów i decydentów w skali regionalnej wokół następujących zagadnień:

I. Energetyka a Ochrona Środowiska

II. Gospodarka odpadami

III. Zrównoważony Rozwój

IV. Ochrona Przyrody

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski

Członkowie:
Dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH
Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
Prof. Waclaw Gudowski (Szwecja)
Prof. Mykhaylo Lobur (Ukraina)
Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof AGH
Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki

Dr inż. Sławomir Różycki
Mgr Katarzyna Marciniszyn
Dr inż. Bartłomiej Hilger
Dr inż. Tymoteusz Turlej