Tematyka konferencji

Kontynuując tradycje ochrony i inżynierii środowiska zapoczątkowane przez wielkiego uczonego i patrona Szkoły Profesora Walerego Goetla zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą Ochronie i Inżynierii Środowiska. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy uczonych, praktyków i działaczy samorządowych, a także działaczy i pracowników administracji państwowej.

Mamy nadzieję, że tematyka referatów będzie uwzględniać problematykę i priorytety preferowane przez pro-gramy badawcze realizowane w ramach Unii Europejskiej.

Konferencja ma na celu wymianę informacji o badaniach, a także ich wdrożeniach w zakresie szeroko pojętej ochrony i inżynierii środowiska mieszczące się w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności proponujemy, aby obrady skupiały się na rozwoju współpracy interdyscyplinarnej ekspertów i decydentów w skali regionalnej wokół następujących zagadnień:

I. Energetyka a Ochrona Środowiska

II. Gospodarka odpadami

III. Zrównoważony Rozwój

IV. Ochrona Przyrody