Zgłoszenie uczestnictwa

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w AGH.
Zgłoszenia przyjmowane są do 06.08.2024

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:

  • przerwa kawowa, lunch
  • uczestnictwo w obradach z wystąpieniem lub bez
  • materiały konferencyjne
  • udział w imprezie towarzyszącej

 

Artykuły uczestników konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mogą być opublikowane w jednym z publikatorów: 

Monografia (w postaci Monografii wielorozdziałowej AGH)
   Lista MEiN: 80 pkt (20 pkt za rozdział)
Przemysł Chemiczny
   Lista MEiN: 70 pkt, Impact Factor: 0,50 – trwają starania redakcji o przywrócenie 100 pkt

Autorzy wybierają preferowane wydawnictwo na etapie zgłaszania referatu. Artykuły, których streszczenia zostaną zaakceptowane do druku w danym wydawnictwie, powinny zostać przesłane zgodnie z wymaganiami wydawcy.
Opłata za udział w konferencji nie uwzględnia opłaty za publikację artykułu. Opłata ta jest naliczana i pobierana bezpośrednio przez Wydawcę wybranego publikatora.
Uczestnicy konferencji Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój, którzy zdecydują się na publikację w Przemyśle Chemicznym mogą gratis skorzystać z opcji tzw. open access, a także otrzymają od Wydawcy specjalny rabat na publikację w czasopiśmie drukowanym:
• 15% w przypadku otrzymania pozytywnej recenzji w terminie do 30.06.2024 r.
• 10% w przypadku otrzymania pozytywnej recenzji w terminie do 31.07.2024 r.
• 5% w przypadku otrzymania pozytywnej recenzji w terminie do 30.08.2024 r.

Ponadto w przypadku zlecenia publikacji artykułów w wersji językowej polskiej i dodatkowo angielskiej, Autorowi publikacji będzie przysługiwał rabat w wysokości 40% od publikacji wersji w języku angielskim.

 

Anulowanie musi być zawsze potwierdzone na piśmie: nie zapomnij podać wszystkich informacji bankowych. Zwrot opłat pomniejszonych o kwotę 200 złotych z tytułu opłat administracyjnych zostanie dokonany w przypadku rezygnacji otrzymanych przed 30.08.2024 r. Po tym terminie zwroty nie będą możliwe. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona Organizatorowi Konferencji e-mailowo na adres: office@coti-conference.com