Program ramowy

XIV Konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój

21.09.2023 – czwartek

}

od 14.30

Rejestracja uczestników – paw. B-2, sala 111 (I piętro).

}

15:00 – 15:15

Uroczyste otwarcie Konferencji – paw. B-2, sala 110 (I piętro).

B-2, sala 110

}

15:15 – 17:15

Sesja plenarna

 

}

15:15 – 15:45

Prof. Dr Devidas Belsare, Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski
Barkatullah University, Bhopal, Indie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– AGH
Circular Bioeconomy and Sustainable Development

}

15:45 – 16:00

prof. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, mgr inż. Dominika Poproch, dr inż. Justyna Górka
Politechnika Krakowska
Oczyszczalnia ścieków – gospodarka obiegu zamkniętego

}

16:00 – 16:15

prof. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WASTE TO ENERGY w dobie transformacji energetycznej

}

16:15 – 16:30

prof. Magdalena Dudek, mgr inż. Bartosz Adamczyk, dr inż. Piotr Dudek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Wydział Energetyki i Paliw
Analiza rozwiązań konstrukcyjnych i możliwości wykorzystania ogniw paliwowych SOFC zasilanych materiałami odpadowymi

}

16:30 – 16:45

prof. Bogdan Kosturkiewicz, mgr inż. Łukasz Kosturkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Brykietowanie wysokowapniowych szlamów pofiltracyjnych i gruzu betonowego

}

16:45 – 17:00

prof. Tomasz Bergier, dr inż. Mateusz Jakubiak, mgr inż. Karolina  Jóźwiakowska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Internetowa platformy wiedzy na temat oczyszczalni hydrofitowych Constructed Wetlands Knowledge Platform

}

17:00 – 17:15

mgr Alicja Mazuryk, mgr Daria Lisewska, mgr inż. Natalia Puszczykowska, mgr inż. Kacper Fiedurek, dr Katarzyna Janczak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Mikroorganizmy środowiskowe o aktywności hydrolitycznej jako czynnik zmniejszający zanieczyszczenie środowiska mikroplastikami

}

18:00 – 20:00

Kolacja konferencyjna w centrum miasta

22.09.2023 – piątek

B-2, Foyer Konferencji

}

09:00 – 13:00

Sesja posterowa

B-2, sala 110

}

09:00 – 11:00

Sesja C

Problemy Chemii w Ochronie i Inżynierii Środowiska

}

09:00 – 09:15

dr Katarzyna Janczak, mgr Daria Lisewska, mgr Alicja Mazuryk, mgr inż. Kacper Fiedurek, mgr inż. Natalia Puszczykowska, dr Arkadiusz Żarski, dr hab. inż. Maria Kurańska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Mikroorganizmy i enzymy zmniejszające ilość zanieczyszczeń tworzywami polimerowymi w kompoście

}

09:15– 09:30

dr inż. Kamila Mizerna
Politechnika Opolska – Wydział Mechaniczny
Możliwość wykorzystania mieszanki osadowo – popiołowej w rekultywacji gruntów przy uwzględnieniu wpływu pH środowiska na wymywalność metali ciężkich

}

09:30 – 09:45

mgr inż. Justyna Czerwińska, prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Badanie emisji amoniaku z procesu spalania węgla i biomasy

}

09:45 – 10:00

dr inż. Justyna Pyssa, mgr inż. Patrycja Małek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Wydział Energetyki i Paliw
Wstępne badania nad możliwością pozyskiwania fosforu z osadów ściekowych jako przykład Gospodarki Obiegu Zamkniętego w kontekście odpadów biogennych

}

10:00 – 10:15

inż. Joanna Rosik, dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska, mgr inż. Ewa Syguła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Katedra Biogospodarki Stosowanej
Wpływ dodatku biowęgla z kompostu na właściwości materiału w początkowej fazie procesu kompostowania

}

10:15 – 10:30

mgr inż. Karolina Sobieraj
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Katedra Biogospodarki Stosowanej
Problem narażenia pracowników kompostowni bioodpadów na wyemitowany tlenek węgla w kontekście wymogów BAT w zakresie hermetyzacji hal kompostowych

}

10:30 – 10:45

mgr inż. Ewa Syguła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Produkcja biowęgla z kompostu jako nowy rodzaj upcyklingu kompostu – bilans energetyczny procesu pirolizy

}

10:45 – 11:00

dr Aleksandra Wagner
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Rola wody w parkach miejskich na przykładzie wybranych małych zbiorników wodnych i fontann w parkach Krakowa

}

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

B-2, sala 110

}

11:30 – 13:15

Sesja I

Problemy Inżynierskie w Ochronie Środowiska

}

11:30 – 11:45

mgr inż. Grzegorz Czerwiński
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Badania numeryczne procesu magazynowania energii termicznej z wykorzystaniem materiałów fazowo zmiennych

}

11:45 – 12:00

dr inż. Jacek Biskupski
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
Próba analizy wpływu fotowoltaiki na redukcję związanych z energetyką zawodową zanieczyszczeń powietrza w Polsce

}

12:00 – 12:15

prof. Krzysztof Kołodziejczyk, mgr inż. Jędrzej Minda
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wykorzystanie dronów do monitorowania stanu technicznego instalacji OZE

}

12:15 – 12:30

dr inż. Maciej Dobrzański, dr hab. inż. Robert Cichowicz
Politechnika Łódzka – Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Analiza przestrzenna dyspersji zanieczyszczeń powietrza wzdłuż wybranego ciągu komunikacyjnego aglomeracji miejskiej

}

12:30 – 12:45

dr inż. Tomasz Jerominko, mgr Katarzyna Lisik, prof. Robert Cichowicz
Politechnika Łódzka – Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Poziom stężeń zanieczyszczeń w wybranych pomieszczeniach dydaktycznych uczelni wyższej w budynku po termomodernizacji

}

12:45 – 13:00

mgr Andrzej Kukla
Navifleet sp. z o.o.
System wykrywania wolnego miejsca parkingowego na podstawie obrazu z kamer

}

13:00 – 13:15

dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska, mgr inż. Ewa Syguła, inż. Joanna Rosik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Katedra Biogospodarki Stosowanej
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji usuwania zanieczyszczeń gazowych z procesu kompostowania

}

13:15

Zakończenie konferencji

}

13:15 – 14:15

Obiad

}

14:30 – 19:00

Wycieczka do winnicy ekologicznej z degustacją w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego