Zgłoszenie referatu

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.