Zgłoszenie referatów i prezentacji

Artykuły opublikowane zostaną w punktowanych wydawnictwach.

Aby zgłosić referat należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego online na stronie konferencji:

Ważne terminy

zgłaszanie tematów referatów (streszczenie ½ A4) – do 31.07.2022 r.

przesłanie referatów – do 31.08.2022 r.

Publikacja referatów

Wszystkie artykuły będą recenzowane i kwalifikowane do druku w wydawnictwach:

 Materiały Konferencyjne:
Monografia wielorozdziałowa AGH – 80 pkt, rozdział 20 pkt, opłata: 500 zł (netto)

Lista MEiN:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi (100 pkt), opłata: 1000 zł (netto), druk w 2023 roku
Przemysł Chemiczny (70 pkt), opłata: 2800 zł (netto)

Journal of Sustainable Mining (70 pkt.), opłata: 0 zł, druk w 2023 roku
Inżynieria Mineralna (40 pkt.), opłata: 500 zł (netto)

(kwoty netto – należy doliczyć 23% podatku VAT)

Autorzy wybierają preferowane wydawnictwo na etapie zgłaszania referatu. Artykuły, których streszczenia zostaną zaakceptowane do druku w danym wydawnictwie powinny zostać opracowane zgodnie z wymaganiami wydawcy.

Przygotowanie do publikacji

Uprzejmie prosimy Autorów o przygotowanie zakwalifikowanych referatów w edytorze WORD i przesłanie na adres e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl

Prosimy także o dołączenie wydruku lub pliku w formacie PDF.

Formatowanie publikacji – prosimy o sformatowanie artykułu zgodnie z odpowiednim wzorem:

– Materiały Konferencyjne (PaperTemplate.docx)
– Przemysł Chemiczny (PChem-WzorPublikacji.docx)
– Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Wskazówki dla Autorów.pdf)
– Journal of Suistainable Mining (Template JSM)
– Inżynieria Mineralna (Guidlines IM.docx)

Uwaga!!! Prosimy, aby w przypadku wyboru Przemysłu Chemicznego tekst nie był dłuższy niż 8 stron. W przypadku przesłania publikacji dłuższej, należy spodziewać się konieczności dopłaty. W ramach konferencji przewidziana jest publikacja jednego artykułu w powyższym formacie. W przypadku pozostałych Wydawnictw z listy MEiN objętość artykułu powinna wynosić 15-20 stron.

Forma prezentacji

– referaty wygłaszane podczas obrad w sekcjach tematycznych
– sesja posterowa